't Schaddeveld Laag Soeren

Harderwijkerweg 25

6957 AB Laag Soeren
Telefoon: (0313) 42 25 95

E-mail

Welkom

TOM- onderwijs op ’t Schaddeveld

De wereld om ons heen verandert snel en het onderwijs ontwikkelt zich daarin mee. Reden voor ’t Schaddeveld om in het schooljaar 2015-2016 te starten met een nieuw onderwijsconcept, TOM-onderwijs. TOM staat voor Team Onderwijs op Maat. Een team van leerkrachten is gezamenlijk verantwoordelijk voor een grote groep leerlingen, zodat we met meer leerkrachten naar de kinderen kijken, wat een objectiever beeld geeft en waardoor goed aangesloten kan worden op de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen. Kinderen leren middels dit nieuwe onderwijsconcept hun talenten te benutten en doen vaardigheden op die ze nodig hebben voor het leven in de 21e eeuw. De nieuwe tijd vraagt om redzame mensen die keuzes kunnen maken, zelf regie nemen, doorzetten en een leven lang willen leren. Naast de basisvakken lezen, taal en rekenen is het van belang dat leerlingen planmatig in aanraking komen met vaardigheden die in deze snel veranderende maatschappij gevraagd worden. Het TOM onderwijs brengt onze leerlingen vaardigheden en inzichten bij in samenwerken, zelfstandigheid en probleemoplossend denken. lees verder

 

Uitgelicht:

1 2
P1010546 Medium.jpg

Ecoschools

Project 'AFVAL? MOOI NIET!'

Onze Eco-schoolswerkgroep verzorgde in de weekopening van 28 oktober, de aftrap van het project over afval. Ondersteund door een mooie, eigengemaakte powerpointpresentatie, vertelden de jongens waarom zij voor het onderwerp afval gekozen hebben (wij kunnen als school nog beter omgaan met ons afval en minder afval produceren) en wat de doelstelling van het project is (minder afval is beter voor natuur en het (leef-)milieu).

De werkgroep overhandigde alle klassen een eigen afvalpunt voor plastic en een voor groente/fruit afval.

Gedurende drie weken gaan alle klassen over het onderwerp werken, met zinvolle, leerzame uitstapjes ter ondersteuning. Foto's kunt u vinden onder het kopje fotoalbum.

Donderdagmiddag 14 september vanaf 14.30 uur, zal de afsluiting zijn. Ouders en andere belangstellenden zijn hierbij van harte uitgenodigd.